LEFELU EIN CYMUNEDAU: CYNIGION AR GYFER CYFAMOD CYMDEITHASOL NEWYDD - EIN YMATEB

Lefelu ein cymunedau: cynigion ar gyfer cyfamod cymdeithasol newydd

Adroddiad i lywodraeth y Deyrnas Unedig gan Danny Kruger AS, Medi 2020

Datganiad Adweithiol gan Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol Prosiect Eden a'r Cinio Mawr, dathliad blynyddol mwyaf y DU ar gyfer cymdogio. 

Eleni rydym wedi gweld ymateb rhyfeddol ar lefel cymdogaethau i bandemig byd-eang sy'n profi pwysigrwydd ein cysylltiadau cymunedol. Mae adroddiad Danny Kruger sy’n eirioli cyfamod cymdeithasol newydd i gymunedau yn haeru’r angen am ddiwrnod cenedlaethol i ddathlu ein cysylltiadau.

Y Cinio Mawr yw ddathliad blynyddol y DU ar gyfer cymdogion a chymunedau. Bob blwyddyn ar benwythnos cyntaf mis Mehefin mae dros 6 miliwn o bobl yn cwrdd i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl, ac i ddathlu eu cymunedau ledled y wlad. Mae'r fenter o'r Prosiect Eden yn sail i'r gred y bydd ‘diwrnod diolchgarwch blynyddol i gymdogion’ yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn.

Ers 2009, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, rydym wedi gweithio i sefydlu'r Cinio Mawr fel y mecanwaith i bobl yn eu cymunedau gwrdd â dod i adnabod ei gilydd yn well. Gobeithiwn fydd llywodraeth y DU yn cefnogi'r uchelgais i sefydlu ddiwrnod cenedlaethol i gynorthwyo ein hadferiad ac adeiladu cymunedau hapusach ac iachach nawr ac i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau.

Mwy am effeithiau cadarnhaol Y Cinio Mawr yma