Jock a Alan o Raeadr Gwy, Cymru

Mae Alan Samuel o Raeadr Gwy, Cymru yn diolch i'w ffrind Jock.

“Ar fore rhewllyd yn y gaeaf y llynedd, agorais ddrws y car, dechreuais y peiriant, ddes i'n allan ohono gan gau'r drws i ddechrau crafu'r rhew o'r ffenestri. Ar ôl crafu'r ffenestri gwelais fod y drysau wedi'u cloi, a'r peiriant yn dal i fynd. Roedd y tywydd rhewllyd wedi peri dryswch i'r system clo canolog. A minnau heb set o allweddi sbâr ac wedi bod mewn sefyllfa debyg o'r blaen, dechreuais gorfodi'r drws ar agor i gychwyn y broses o gael gafael ar y clo o'r tu mewn (wedi i mi nôl darn o wifren o'r tŷ).

Ar ôl pum munud dda o 'bysgota' diwyd, ddes i o fewn trwch blewyn o'i ddatgloi. Bryd hynny, camodd 'Jock' i'r adwy i roi cynnig arni. Erbyn i mi ddychwelyd i'r tŷ i nôl mwy o daclau, roedd Jock wedi datgloi'r drysau! Yn hollol ddiffwdan, gwenodd Jock ac aeth ymlaen ar ei daith i lawr y stryd. A minnau'n hwyr i'r gwaith ac yn gorfod bwrw 'mlaen, ces i ddim gyfle i ddiolch iddo am ei amser a medrusrwydd. “