JO BRAND I GYCHWYN Y DAITH GERDDED FAWR AR 29 MAI

• Taith epig ar draws y DU i ddod â chymunedau ynghyd
• Yn cychwyn o Batley - cartref y diweddar AS Jo Cox - ar 29 Mai

 

Heddiw [Dydd Iau 25 Mai] fe gyhoeddodd y Cinio Mawr y Daith Gerdded Fawr gyda chefnogaeth y digrifwr Jo Brand, wythnos cyn dechrau'r antur a fydd yn gweld pum tîm o gerddwyr yn cerdded ar draws y DU yn cysylltu pobl ac yn dathlu cymunedau.

Bydd y Daith Gerdded Fawr, sy'n cychwyn ar 29 Mai, yn tynnu sylw at yr amrywiaeth gyfoethog o gymunedau sy'n llunio asgwrn cefn y DU, tra'n arddangos y cyffredinedd rydym oll yn ei rannu.

Dywedodd Peter Stewart, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Eden Project: "Mae'r Daith Gerdded Fawr yn brosiect anhygoel a fydd yn taflu goleuni ar bobl gyffredin ledled y DU sy'n gwneud pethau anghyffredin ar gyfer eu cymunedau. Gan ddod ynghyd mewn dathliad neu gefnogaeth, ar adegau fel hyn mae pwysigrwydd undod cymunedol yn fwy nag erioed. Bydd y prosiect yn rhannu'r effaith gadarnhaol gall ddod yn sgil pobl yn dod ynghyd.

Gan gychwyn yn Batley, Gorllewin Swydd Efrog, ble roedd Jo Cox yn AS, bydd pum tîm o gerddwyr yn mynd tuag adref i ymuno â'r Cinio Mawr fel uchafbwynt dathliadau'r Ymgynulliad Mawr wedi'u hysbrydoli gan Jo Cox, a nodi blwyddyn ers ei marwolaeth, sef 16-18 Mehefin.

Syniad gan yr Eden Project yw'r Daith Gerdded Fawr sy'n bosib oherwydd ariannu gan y Loteri Genedlaethol a chefnogwyr eraill, ac fe'i cyhoeddir gyda chefnogaeth Jo Brand a fydd yn ymuno â'r cerddwyr yn Batley, Gorllewin Swydd Efrog, er mwyn rhoi naws gymunedol i gychwyn y daith.

Dywedodd Jo Brand: "Rydw i'n gwybod bod y bobl hyn yn mynd i gael amser gwych ar y Daith Gerdded Fawr ac rydw i'n annog unrhyw un sy'n eu gweld i ganu'r corn, chwifio a chlapio i ddangos eich cefnogaeth. O'r holl ffordd i fyny yn yr Alban i lawr i arfordir Cernyw, beth am weld pa dref sy'n rhoi'r croeso cynhesaf i'r cerddwyr (a'r ambell fisgïen wrth gwrs!). Ac os ydych chi fel fi a bod eich ci wedi bwyta'ch esgidiau rhedeg a bod eich siorts Lycra yn y golch, yna gallwch wastad gynllunio Cinio Mawr, gwahodd eich cymdogion a bwyta cacen!"

Aeth Peter Stewart ymlaen i ddweud: "Rydym eisiau helpu pobl i ddod i adnabod ei gilydd ac yn gobeithio annog mwy o gymdogion nag erioed o'r blaen i ymuno yn y Daith Gerdded Fawr a chymryd rhan yn nathliadau'r Ymgynulliad Mawr gyda'r Cinio Mawr. Rydym angen i bawb ddod ynghyd i gefnogi ein cerddwyr, i sefyll gyda'i gilydd yn eu cymunedau a rhoi hwrê iddynt ar y ffordd."

Bydd y timau'n teithio adref i bum cornel y DU, gan orffen ar yr un pryd ar ddydd Sul 18 Mehefin yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru, Cernyw a Llundain. Bob diwrnod, bydd y cerddwyr a'u cefnogwyr yn ymweld â gwahanol brosiectau a mentrau cymunedol ac yn treulio amser gyda'r bobl anhygoel sy'n mynd y filltir ychwanegol i ddod â chymunedau ynghyd.

Dywedodd Joe Ferns, Cyfarwyddwr Gwybodaeth a Phortffolio y DU y Gronfa Loteri Fawr: "Diolch i arian a gynhyrchwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae'r Daith Gerdded Fawr yn cysylltu pobl a chymunedau ledled y DU. Rydym yn edrych ymlaen at wahodd y cerddwyr i ymweld â rhai prosiectau anhygoel, a grëwyd gan bobl leol a rhoi cyfle iddynt rannu eu profiadau gydag eraill."

Mae Olivia Cosgrove o Enniskillen yng Ngogledd Iwerddon yn un o arweinwyr ein taith gerdded, ac fe esboniodd ei bod wedi cael ei hysbrydoli gan ei phrofiadau'n gweithio ar y Cinio Mawr yn ei hardal. Mae hi'n gweld y Daith Gerdded Fawr fel 'pererindod adrodd straeon' gyda chymunedau yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Olivia Cosgrove: "Rydw i'n edrych ymlaen at gerdded trwy Loegr a Gogledd Iwerddon i gwrdd â phobl am chwa o awyr iach, gyda phob un ohonynt yn frwdfrydig am yr hyn maen nhw'n ei wneud, pobl sy'n ... cael effaith nawr ar eu cymunedau. Mae eu gwaith yn aml yn dawel ond mae'n waith cyson sy'n helpu eraill. Rydw i eisiau cwrdd â'r bobl hyn, eu cydnabod a chael fy ysbrydoli ganddynt. Rydw i eisiau cario eu stori i'r dref nesaf, rwy'n gwybod y bydd yn fy ysbrydoli ar y daith."

Gall pobl gymryd rhan yn y Daith Gerdded Fawr trwy ddangos cefnogaeth a rhoi hwrê i'r cerddwyr ar y daith. Neu beth am fynd allan am dro gyda chymydog, ar daith gerdded gyda'r dref neu unrhyw beth yn y canol ac ymuno â'r Cinio Mawr ar 18 Mehefin ar gyfer y dathliad cymunedol mwyaf mae'r DU erioed wedi ei weld.