Sut cawsom ein stryd yn ôl – a’i goleuo!

Marching band at a lantern parade.

Gwelodd Alex, rheolwr clwb ieuenctid lleol, bod gweithio gydag Eden Project wedi ei llenwi â syniadau ac ysbrydoliaeth i wneud pethau na fyddai hi, ei chlwb na’r gymuned leol, wedi eu gwneud fel arall. Bellach, mae’n cynnal cyfres o weithgareddau celf a chrefft yn sesiynau ieuenctid y clwb. ‘Rydyn ni wedi rhoi cynnig ar bethau bach, fel creu adar o boteli llaeth, a chynnal cystadleuaeth creu hetiau yn un o’n digwyddiadau Cinio Mawr.’

Yn anffodus, rydym yn gweld trais rhwng gangiau yma, felly roedden ni’n awyddus i gynnal yr orymdaith fel arwydd o ennill ein stryd yn ôl.

Beth wnaethon nhw?

Yr orymdaith llusernau aeaf yn yr Eden Project a daniodd ei dychymyg, a phan ddychwelodd adref, roedd hi’n awyddus i wneud rhywbeth tebyg yn ei hardal leol yng Ngorllewin Llundain. ‘Mae ein cymuned yn gallu teimlo’n anniogel ar y strydoedd yn y nos. Yn anffodus, rydym yn gweld trais rhwng gangiau yma, felly roedden ni’n awyddus i gynnal yr orymdaith fel arwydd o ennill ein stryd yn ôl.’

Yn ystod y mis cyn yr orymdaith, daeth disgyblion ysgol lleol a rhieni ynghyd i gymryd rhan mewn gweithdai creu llusernau, gan greu strwythurau gwych o bob lliw a llun o bren helyg, a deunyddiau naturiol eraill. Yna, daeth dros 100 o bobl o bob rhan o’r gymuned ynghyd i orymdeithio trwy’r strydoedd gyda’u llusernau disglair, i gyfeiliant band martsio bach gyda drymiau a kazoos. Dyma ddechrau’r Lincoln Light Parade.

Dathliad o olau a gobaith

‘Roedd creadigrwydd pobl wrth greu’r llusernau yn wych, a chawsom ein rhyfeddu gan ysbryd llawen yr orymdaith, a faint o bobl a ddaeth i’w strydoedd a’u balconïau i’n cefnogi,’ dywedodd Alex. Roedd y digwyddiad yn ddathliad o olau a gobaith ar adeg dywyll o’r flwyddyn, ac roedd hi’n ardderchog gweld sut llwyddodd i gynnau dychymyg pobl a dod â phobl o bob rhan o’r gymuned ynghyd.’

Beth nesaf?

Ei syniad nesaf yw sefydlu sinema gymunedol. ‘Rydw i wrth fy modd â’r syniad o sinema gymunedol, gan fod mynd i weld ffilm mor ddrud yn ble rydw i’n byw, ac nid yw mwyafrif y teuluoedd rydw i’n eu hadnabod yn gallu fforddio mynd.’

Dechreuwch eich gorymdaith llusernau eich hunain

Awydd dechrau gorymdaith eich hunain yn eich ardal? Darllenwch ein canllaw hawdd sy’n dangos ichi sut i drefnu gorymdaith llusernau a sicrhau ei fod yn llwyddo.