PELLTER CORFFOROL, GYDA'N GILYDD MEWN YSBRYD CYMUNEDOL

Er bod 2020 yn flwyddyn wahanol iawn i Giniawyr Mawr ledled y wlad, roedd cymdogion a chymunedau yn gallu gwneud cysylltiadau mewn nifer o wahanol ffyrdd - dathlu, diolch a chreu cyfeillgarwch pan oedd eu hangen fwyaf.

 Dyma rai o'n huchafbwyntiau o Ginio Mawr 2020...

We knew it was going to be different, but we are all together. It’s nice for people to come out, and know the community is still here.

Cinio Mawr ar eich Trothwy - Stephanie Walwyn yn Leeds

Bu Stephanie gymryd rhan yn Y Cinio Mawr am y tro cyntaf yn ôl yn 2009; “Mae ein Cinio Mawr wedi tyfu a thyfu, o gwpl o deuluoedd y flwyddyn gyntaf, i ymhell dros 100!”

Pan gyflwynwyd mesurau cadw pellter cymdeithasol, nid phoenodd Stephanie am hyn; “Roeddem yn awyddus i gynnal ein digwyddiad, a phan gynigwyd y syniad o Ginio Mawr ar stepen drws fe benderfynom wneud hynny. Fe benderfynom gynnal Cinio Mawr yn ein gerddi ffrynt... Roeddem yn gwybod y byddai'n wahanol, ond rydyn ni i gyd efo'n gilydd. Mae'n braf i bobl ddod allan, a gwybod bod y gymuned yn dal i fod yma.”

Rhannu pleserau annisgwyl – Heather Parker yn Coventry

Bu 18 oedolyn a saith o blant fynychu Cinio Mawr Heather ar Zoom; “Roedd gennym raglen orlawn gyda demo coginio, gweithdy drymio, gemau plant, cwis, parti dawnsio, rhannu gwaith pobl a sgwrsio cyffredinol â bwyd a diod.

“Fe roddom gynnig ar bethau ar Zoom nad oedden ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw o'r blaen ac roedden ni'n falch iawn gyda'r canlyniad - fe orffennom trwy rannu canlyniadau cadarnhaol cyfnod y cyfyngiadau symud i ni yn bersonol a chanfod y bu llawer o ganlyniadau cadarnhaol yn ogystal â chaledi.”

Edrych ymlaen at gyfnodau hapusach – Katherine Hersey-Meade yng Nghaint

Cynhaliodd Katherine a'i chymdogion ddigwyddiad stryd o bell, ac maent bellach yn edrych ymlaen at gynnal parti arall unwaith y bydd y rheolau wedi llacio; “…Erbyn hyn mae gennym ein tudalen Facebook ein hunain lle rydym yn rhannu syniadau ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol eraill yn ogystal â pharti stryd pan fydd y cyfyngiadau symud drosodd unwaith ac am byth.”

Yr Effaith Fawr 

Dewch i weld sut y gwnaeth y Cinio Mawr wahaniaeth yn 2020 gyda'r ffeithlun gwych hwn, a gallwch ddarllen mwy am yr effaith yma.

 

Cofrestrwch i gymryd rhan yn 2021

Y dyddiad mawr eleni yw 5-6 Mehefin, beth am ymuno yn yr hwyl - ar-lein, ar stepen eich drws neu dros y ffens. Cofrestrwch i dderbyn eich pecyn am ddim nawr!