Gwneud Lewisham yn fywiog ac yn ddiogel

A man smiling in the middle of a street party.

Mae Bryan Pope, o Tyrwhitt Road yn Lewisham, wedi bod yn cynnal Ciniawau Mawr ers y dechrau yn 2009. Er ei fod yn brwydro problemau iechyd personol – sydd yn aml yn golygu bod gadael y tŷ yn anodd iddo – mae Bryan wedi gweithio’n ddibaid dros yr wyth mlynedd ddiwethaf i ddod â’i gymdogion ynghyd i gael cinio ac ychydig o hwyl mewn dathliad blynyddol.

Dwi’n meddwl mai digwyddiad eleni oedd yr un gorau, ac rwy’n gobeithio y bydd digwyddiadau fel hyn yn gwneud y gymdogaeth yn fwy diogel, yn fwy bywiog ac yn fwy cysylltiedig!

Pob mis Mehefin, mae plant ifanc yn mwynhau chwarae mewn castell neidio, neu gael eu hwynebau wedi’u peintio, tra bod yr oedolion yn rhannu bwyd stryd gyda hen ffrindiau a rhai newydd o’r ardal leol. Mae’r trigolion lleol bob amser yn cyfrannu digonedd o fwyd, ac mae’r digwyddiad yn denu mwy a mwy o bobl yr ardal leol bob blwyddyn. Yn wir, y llynedd, roedd Bryan yn falch o groesawu 350 o bobl i’w stryd!

Ond nid yw holl hud a lledrith y diwrnod yn dod o’r bwrlwm sydd ar y stryd; mae hefyd wedi effeithio ar ardal Lewisham a’i thrigolion. Mae Bryan yn sôn bod cyfraddau trosedd wedi gostwng yn aruthrol ers ei ddigwyddiadau Cinio Mawr, ac yn parhau i ostwng wrth i fwy a mwy o bobl gysylltu â’i gilydd. Mae’r trigolion yn dweud bod teimlad cryfach o gymuned yno.

‘Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o drigolion, gwirfoddolwyr a staff o’n cefnogwyr Pinnacle PSG ar y dydd,’ dywedodd Bryan. ‘Daeth cymysgedd o drigolion hen a newydd, sef yn union beth roedden ni ei eisiau, ac roedd pawb wedi mwynhau. Dwi’n meddwl mai digwyddiad eleni oedd yr un gorau, ac rwy’n gobeithio y bydd digwyddiadau fel hyn yn gwneud y gymdogaeth yn fwy diogel, yn fwy bywiog ac yn fwy cysylltiedig!’

Awydd dod â’ch cymdogion ynghyd? Cymerwch gip ar ein tudalen Cynnal Cinio Mawr lle gallwch weld argymhellion,
syniadau ac ysbrydoliaeth. Dilynwch ni ar Twitter a Facebook i weld y newyddion diweddaraf am bethau newydd a chyffrous y gallwch chi eu gwneud.