Dod â phobl at ei gilydd i ddathlu eu hardal leol

Ar ôl i Helen Buckingham adael ei gyrfa fel athrawes, roedd yn awyddus i weithio gyda phobl ifanc yn ei hardal leol, y Wirral, o hyd. Mae ganddi angerdd dros gael pobl ifanc ynghlwm â chreu a chynnal mannau gwyrdd, ac roedd hi’n meddwl o ddifrif am ddechrau menter gymdeithasol, ond heb syniad am ble i ddechrau.

Dangosodd Eden y gwahanol ffyrdd o gysylltu cymunedau, a helpodd fi i roi min ar fy syniadau.

Dysgu gwersi

Dysgodd Helen am waith yr Eden Project yn 2014. ‘Es i i Wersyll Cymunedol yn Eden, lle dysgais am y gwahanol ffyrdd o gysylltu cymunedau,’ dywedodd Helen, ‘yn ogystal â’r wybodaeth fwy ymarferol sydd y tu ôl i redeg prosiectau.’ Daeth y rhan fwyaf o’r gwersi hyn wrth siarad â chyfranwyr eraill, a darganfod sut roedden nhw wedi llwyddo i gyflawni’r hyn roedd hi’n awyddus i’w wneud.

 

Canolbwyntio ar bwy?

'Hefyd, helpodd Eden fi i roi min ar fy syniadau,' dywedodd Helen. Cyn pen dim, penderfynodd ei bod hi eisiau gweithio’n benodol gyda phobl ifanc ag anawsterau iechyd meddwl, a daeth hyn yn ffocws i’w prosiect.

 

 

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a’r ysgogiad a gafodd o fod yn rhan o Gymunedau Eden Project, mae Helen wedi gwneud pethau rhyfeddol byth ers hynny.

Ym mis Awst 2015, cofrestrodd Grow Sow Well fel cwmni buddiannau cymunedol swyddogol. Cafodd safle ar gyfer ei gardd yng nghefn ei llyfrgell leol, ac, yn ddiweddar, gwobrwywyd hi â chyllid. Bellach, mae Grow Sow Well yn gweithio gyda thrigolion, ysgolion a grwpiau cymunedol, ac yn dod â phobl at ei gilydd i ddathlu eu hardal a chynyddu ymwybyddiaeth o fwyta’n iach a chynhyrchu bwyd.  

Mae Helen yn parhau i gadw mewn cysylltiad a chydweithio â’r bobl eraill yn y Gwersyll Cymunedol yn ôl yn y Wirral.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch ddilyn Grow Sow Well ar Facebook neu ar Twitter.