​Y stryd hapusaf yn Hove

A group standing by a table of food on a street.

Hannah Charnock sy’n rhannu stori ei hail Ginio Mawr llwyddiannus, wrth i Shakespeare Street ddod yn fyw ar gyfer digwyddiadau yn yr haf a’r gaeaf!

‘Mae’r parti wedi trawsnewid natur y stryd yn llwyr, doedd neb yn adnabod ei gilydd cyn y parti ond, ar ôl hynny, roedd cymaint o ysbryd cymunedol yma’

'Symudais i’r stryd bron i dair blynedd yn ôl, ac roeddwn i’n adnabod fy nghymdogion bob ochr i mi, ond neb arall. Gwelais bartïon stryd yn cael eu cynnal yn agos at ble roeddwn i’n arfer byw, ond roeddwn i’n byw mewn bloc o fflatiau ar ffordd fawr, felly doedd cynnal parti stryd ddim yn bosibl,’ dywedodd Hannah. ‘Mae 65 o dai ar y stryd rydyn ni’n byw arni nawr, mewn ardal o’r enw ‘Poets Corner’ yn Hove. Mae’r strydoedd i gyd wedi eu henwi ar ôl beirdd, a ni yw Shakespeare Street. Y llynedd, doeddwn i ddim yn gallu bod yn y Cinio Mawr ar ddiwrnod swyddogol y Cinio Mawr, felly cafodd ein parti ni ei gynnal ym mis Gorffennaf. Ond roedd hyn yn ein siwtio ni’n iawn, gan fod y flwyddyn honno’n dathlu 450 blynedd ers geni Shakespeare, felly cafodd y digwyddiad ei seilio ar thema ei ben-blwydd.

'Daeth rhai ohonom ni at ein gilydd i greu bynting cartref rai wythnosau cyn y digwyddiad, a helpodd hynny ni i ddod i adnabod ein gilydd cyn y diwrnod mawr.

'Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol, gyda chymdogion yn dod at ei gilydd, nid yn unig i rannu cinio, ond hefyd i rannu eu doniau er mwyn diddanu ei gilydd gyda gweithgareddau amrywiol yn ystod y dydd. Mae’r parti wedi trawsnewid natur y stryd yn llwyr; doedd neb yn adnabod ei gilydd cyn y parti, ond ar ôl hynny, roedd cymaint o ysbryd cymunedol yma – yn sicr, nid dyma fyddai’r parti olaf ar y stryd!

'Crëwyd grŵp Facebook ar gyfer Shakespeare Street yn dilyn y digwyddiad, ac mae’n cael ei ddefnyddio’n rheolaidd er mwyn rhannu newyddion a syniadau (ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio plannu coed ar y stryd), ac i drefnu digwyddiadau yn y dyfodol. Trefnwyd parti Nadolig i drigolion Shakespeare Street yn y dafarn leol, oedd yn cynnwys raffl a gododd dros £800 i Apêl Rockinghorse ac Oxfam. Hefyd, roedd sefydlu’r grŵp Facebook wedi gwneud trefniadau’r ail Ginio Mawr yn llawer haws!’

'Ymysg y gweithgareddau yn y parti eleni oedd chwerthin, yoga, dawnsio Bollywood a chystadleuaeth goginio i drigolion y stryd. Roedd hyd yn oed rhywbeth i drigolion blewog y stryd yn y sioe gŵn, ‘Ruffs’. Cafodd y parti ei noddi’n hael unwaith eto gan ein gwerthwyr tai lleol, Whitlock & Heaps, a gyfrannodd at gost castell neidio, diddanwr plant a band byw lleol, The Real Decoys. Roedd Maer Brighton a Hove, y Cynghorydd Lynda Hyde, hefyd yno gyda’i chriw, i dorri’r gacen ac i ymuno â ni am ginio. 

'Mae trigolion Shakespeare Street yn bendant mai nhw yw’r stryd hapusaf yn Hove!’

Os hoffech ddod â’ch cymdogion ynghyd, edrychwch ar ein tudalen sut i drefnu Cinio Mawr, lle gallwch weld argymhellion a syniadau, neu gallwch gysylltu â ni trwy Twitter, Facebook neu anfonwch e-bost at communities@edenproject.com. Rydym wrth ein boddau’n clywed am eich cynlluniau!