GWERSYLL CYMUNEDOL DIGIDOL

Mae ein Gwersylloedd Cymunedol fel arfer yn brofiadau preswyl a gynhelir yn yr Eden Project yng Nghernyw ond, fel nifer o bethau, bydd pethau ychydig yn wahanol eleni.

Bydd mis Hydref yn gweld cychwyn ein Gwersyll Cymunedol Digidol - profiad dysgu trochi yn cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy a chyfleoedd rhwydweithio i bobl o ledled y DU.

Gallwch wneud cais i fynychu'r Gwersyll Cymunedol Digidol yma.

Community members talking

Mae'r Gwersyll ar gyfer pobl gyda diddordeb mewn gweithgareddau cymunedol a gweithredu ar amryw gamau. Mae'r Gwersyll Cymunedol Digidol yn cychwyn ar 12 Hydref 2020 a bydd yn para pum wythnos. Dysgwch beth i ddisgwyl o'r Gwersyll Cymunedol eleni.

Two people at Eden Project

Bydd y Gwersyll Cymunedol ychydig yn wahanol eleni. Darllenwch am y manylion ymarferol, yr amrediad o ddyddiadau y gallwch eu bwcio a gyda phwy allwch chi gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Erbyn hyn, mae 94% o bobl sydd wedi dod i Wersyll Cymunedol wedi mynd ymlaen i wneud rhywbeth yn eu cymunedau gan ddefnyddio'r sgiliau neu wybodaeth ddysgon nhw yn y Gwersyll. Gallwch ddarllen am rai ohonynt yma!

Network update

Os ydych chi'n ystyried Gwersyll Cymunedol, mae'n bosib y bydd Y Rhwydwaith hefyd o ddiddordeb i chi. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau, neu unrhyw un sydd eisoes yn gwneud hynny. Darllenwch fwy am y Rhwydwaith.