Gwersyll Cymunedol

Mae ein Gwersyll Cymunedol yn wersyll preswyl tri diwrnod o hyd a gynhelir yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac mae’n cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau wedi’u hwyluso a chyfleoedd i rwydweithio.

Maent wedi eu hanelu at bobl yn y DU sy’n dymuno sefydlu menter gymunedol neu gymryd prosiectau presennol at y cam nesaf, ac wedi eu gosod ar lefel ar gyfer pobl sy’n dechrau ar eu taith.

Mae pob un o’n digwyddiadau yn unigryw – rydym yn eu gwneud nhw mor berthnasol â phosibl i’r bobl sy’n dod. Mae dros 1500 o bobl wedi mwynhau a chael eu hysbrydoli gan Wersyll Cymunedol Eden hyd yma!

Roedd yn brofiad anhygoel. Mae fy mrwdfrydedd dros fy ngwaith wedi dychwelyd, ac rwy'n ei fwynhau unwaith eto! (Mynychwr y Gwersyll Cymunedol, 2018)

YMUNWCH A NI!

Dydd Gwener 13 Mawrth i Ddydd Llun 16 Mawrth 2020 *LLAWN*

Dyma sydd i'w ddisgwyl mewn Gwersyll arferol:

  • Gweithdai wedi’u ffocysu: Dewiswch o ddewislen o wahanol themâu i deilwra eich profiad. Gall y rhain gynnwys pynciau fel ariannu eich prosiect, lledaenu eich syniad trwy’r cyfryngau cymdeithasol, neu gymorth ar sut i ailwampio ardaloedd gwyrdd.
  • Gweithgareddau ymarferol: Detholiad o sesiynau blasu sy’n cynnig syniadau ynghylch sut i gynnal diddordeb y bobl yn eich cymdogaeth.
  • Rhwydweithio: Cyfle i gwrdd â phobl sydd â’r un meddylfryd â chi, sefydlu cysylltiadau defnyddiol newydd a chael safbwyntiau gwahanol ar bethau – p’un a yw hynny trwy un o’n gweithdai neu dros baned.
  • Adnoddau ymarferol: Byddwch yn ein gadael â chasgliad o ddeunyddiau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo pan rydych chi yn ôl yn eich cymuned.
  • Gweithgareddau cymdeithasol: Bydd digon o gyfleoedd i fwynhau pryd blasus o fwyd a sgwrs gyda phobl eraill sydd yn yr un cwch â chi. Yn ystod eich amser sbâr, cewch ddigon o gyfle i grwydro Eden yn ei holl ogoniant.
  • Llety ar y safle: Byddwch yn aros ar y safle yn y Snoozeboxes YHA – sydd wedi eu gwneud o gynwysyddion llongau!
  • Bwyd blasus: Bydd eich holl brydau bwyd yn cael eu darparu yn ystod eich cyfnod yn aros gyda ni – a digonedd o baneidiau a chacennau!

Hyd yma, mae 94% o’r bobl sydd wedi dod i’r Gwersyll Cymunedol wedi mynd ymlaen i wneud rhywbeth yn eu cymunedau sy’n defnyddio sgiliau neu wybodaeth a enillwyd yn y Gwersyll.   

Caiff y Gwersyll Cymunedol ei anelu at bobl sy’n awyddus i wneud rhywbeth o werth yn eu cymunedau, felly fel rhan o’n gofynion ariannu, mae angen i ni ddilyn trywydd pawb i weld sut maen nhw’n dod yn eu blaenau, beth maen nhw wedi ei gyflawni a beth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau.

Mae derbyn lle wedi ei ariannu yn golygu eich bod yn ymrwymo i fynd ymlaen i wneud rhywbeth â’r hyn rydych chi wedi ei ennill yn y Gwersyll. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cadw mewn cysylltiad i weld sut rydych chi’n dod yn eich blaenau, ac efallai byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiadau rhanbarthol ac i lenwi holiaduron.

Gallwch ddarllen am rai o'r bobl ysbrydoledig sydd wedi defnyddio eu profid o'r Gwersyll Cymunedol i wneud pethau gwych yn eu cymunedau.

Mae’r Gwersylloedd yn benodol er budd aelodau’r gymuned, ac yn anffodus ni allwn roi llefydd wedi eu hariannu i weithwyr proffesiynol, i bobl sy’n cael eu cyflogi mewn swydd gymunedol, na phobl sy’n gwneud pethau yn eu cymuned fel rhan o’u swyddi.