Gwersyll Cymunedol

Mae ein Gwersyll Cymunedol yn wersyll preswyl tri diwrnod o hyd a gynhelir yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac mae’n cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau wedi’u hwyluso a chyfleoedd i rwydweithio.

 Maent wedi eu hanelu at bobl yn y DU sy’n dymuno sefydlu menter gymunedol neu gymryd prosiectau presennol at y cam nesaf, ac wedi eu gosod ar lefel ar gyfer pobl sy’n dechrau ar eu taith.

Mae pob un o’n digwyddiadau yn unigryw – rydym yn eu gwneud nhw mor berthnasol â phosibl i’r bobl sy’n dod. Mae dros 1000 o bobl wedi mwynhau a chael eu hysbrydoli gan Wersyll Cymunedol Eden hyd yma!

 

 Dyma sydd i’w ddisgwyl mewn Gwersyll arferol:

  • Gweithdai wedi’u ffocysu: Dewiswch o ddewislen o wahanol themâu i deilwra eich profiad. Gall y rhain gynnwys pynciau fel ariannu eich prosiect, lledaenu eich syniad trwy’r cyfryngau cymdeithasol, neu gymorth ar sut i ailwampio ardaloedd gwyrdd.
  • Gweithgareddau ymarferol: Detholiad o sesiynau blasu sy’n cynnig syniadau ynghylch sut i gynnal diddordeb y bobl yn eich cymdogaeth.
  • Rhwydweithio: Cyfle i gwrdd â phobl sydd â’r un meddylfryd â chi, sefydlu cysylltiadau defnyddiol newydd a chael safbwyntiau gwahanol ar bethau – p’un a yw hynny trwy un o’n gweithdai neu dros baned.
  • Adnoddau ymarferol: Byddwch yn ein gadael â chasgliad o ddeunyddiau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo pan rydych chi yn ôl yn eich cymuned.
  • Gweithgareddau cymdeithasol: Bydd digon o gyfleoedd i fwynhau pryd blasus o fwyd a sgwrs gyda phobl eraill sydd yn yr un cwch â chi. Yn ystod eich amser sbâr, cewch ddigon o gyfle i grwydro Eden yn ei holl ogoniant.
  • Llety ar y safle: Byddwch yn aros ar y safle yn y Snoozeboxes YHA – sydd wedi eu gwneud o gynwysyddion llongau!
  • Bwyd blasus: Bydd eich holl brydau bwyd yn cael eu darparu yn ystod eich cyfnod yn aros gyda ni – a digonedd o baneidiau a chacennau!

Hyd yma, mae 94% o’r bobl sydd wedi dod i’r Gwersyll Cymunedol wedi mynd ymlaen i wneud rhywbeth yn eu cymunedau sy’n defnyddio sgiliau neu wybodaeth a enillwyd yn y Gwersyll.

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Caiff y Gwersyll Cymunedol ei anelu at bobl sy’n awyddus i wneud rhywbeth o werth yn eu cymunedau, felly fel rhan o’n gofynion ariannu, mae angen i ni ddilyn trywydd pawb i weld sut maen nhw’n dod yn eu blaenau, beth maen nhw wedi ei gyflawni a beth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau.

 Mae derbyn lle wedi ei ariannu yn golygu eich bod yn ymrwymo i fynd ymlaen i wneud rhywbeth â’r hyn rydych chi wedi ei ennill yn y Gwersyll. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cadw mewn cysylltiad i weld sut rydych chi’n dod yn eich blaenau, ac efallai byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiadau rhanbarthol ac i lenwi holiaduron.

 Mae’r Gwersylloedd yn benodol er budd aelodau’r gymuned, ac yn anffodus ni allwn roi llefydd wedi eu hariannu i weithwyr proffesiynol, i bobl sy’n cael eu cyflogi mewn swydd gymunedol, na phobl sy’n gwneud pethau yn eu cymuned fel rhan o’u swyddi.

Bydd ein Gwersyll Cymunedol olaf 2017 yn cael ei gynnal dros y penwythnos 27-30 Hydref. Llenwch ffurflen gais y gwersyll os oes gennych ddiddordeb i fynychu, ond byddwch yn gyflym gan fod lleoedd yn gyfyngedig!

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]