Gweithdai ar-lein

Ymunwch â Chymunedau Eden Project a phobl sy'n weithgar yn eu cymunedau o ledled y DU mewn gweithdai ar-lein sy'n archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd.

Gweithdy nesaf: Pŵer y dychymyg

DYDD MAWRTH 24 MEDI 6-8PM

I gofrestru a chael y manylion ar sut i ymuno, cliciwch yma.

DYDD GWENER 27 MEDI 12-2PM

I gofrestru a chael y manylion ar sut i ymuno, cliciwch yma.

GWEITHDAI BLAENOROL

I wedi recordiadau a nodiadau o Weithdai Ar-lein blaenorol, cymerwch olwg ar ein harchif

Byddwn yn cynnal pob gweithdy ddwywaith, unwaith gyda'r nos ac unwaith amser cinio, er mwyn iddynt fod mor hygyrch â phosib. Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu recordiad a nodiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!

Gweithdy nesaf: Pŵer y dychymyg

Dydd mawrth 26 tachwedd 6-8pm

  • I gofrestru a chael y manylion ar sut i ymuno, cliciwch yma.

Dydd iau 28 tachwedd 12-2pm

  • I gofrestru a chael y manylion ar sut i ymuno, cliciwch yma.

Gweithdai blaenorol

I weld recordiadau a nodiadau o Weithdai Ar-lein blaenorol, cymerwch olwg ar ein harchif.

Byddwn yn cynnal pob gweithdy ddwywaith, unwaith gyda'r nos ac unwaith amser cinio, er mwyn iddynt fod mor hygyrch â phosib. Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwn yn rhannu recordiadau a nodiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!  

Gweithdai sydd ar ddod

Ionawr - I'w gadarnhau

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Peter  gyda'ch meddyliau a syniadau. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.