Gweithdai ar-lein

Ymunwch â'n gweithdai ar-lein yn archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd gyda phobl â meddylfryd cymunedol ledled y DU.

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Lucy gyda'ch meddyliau a syniadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.

Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom, i gofrestru cliciwch ar y dolenni isod.

Dydd Gwener 12 Chwefror, 10:30am-12:00pm

Bydd Heather Boyd, Garddwraig Gymunedol Groundworks, ac aelod gweithgar o rwydwaith Cymunedau Eden Project, yn ymuno â ni ar 12 Chwefror i archwilio syniadau i dyfu cymuned! Bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw i fynychu'r sesiwn am ddim.

Dydd Iau 18 Chwefror, 15:00-16:30

Mae cyrraedd lle newydd yn gallu bod yn gyfle cyffrous i gwrdd â phobl newydd - ond gall hefyd fod yn unig ac yn anodd. Ymunwch â ni ar gyfer y sgwrs ryngweithiol hon gyda The Welcoming, mudiad yng Nghaeredin sy'n cefnogi pobl sy'n cyrraedd yn yr Alban am y tro cyntaf.

How to Start an Intergenerational project event graphic

Mae gweithgareddau sy'n pontio'r cenedlaethau yn dod â phobl o wahanol genedlaethau at ei gilydd - hen ac ifanc, mae gan bob un ohonom gymaint i'w ddysgu oddi wrth ein gilydd!

Fun in Fundraising event graphic

Dydd Gwener 26 Mawrth, 11am – 12:30pm

Gyda chodi arian, rhaid ychwanegu ychydig o hwyl er mwyn mwynhau! Sut? Bydd Eileen yn rhannu'r gwersi a ddysgwyd ganddi o weithio ym maes codi arian ac yn rhoi rhai awgrymiadau i chi!

Allwch chi godi arian? Gallwch! Mae'r sesiwn hwn wedi'i dylunio ar gyfer y sawl sy'n cymryd eu camau cyntaf ar eu taith codi arian a bydd yn rhannu gwersi a ddysgwyd gan unigolion ar godi arian a'r pethau a weithiodd yn dda.

Bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y sesiwn am ddim hwn.

Lightbulb

Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu nodiadau a recordiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!