Gweithdai ar-lein

Ymunwch â'n gweithdai ar-lein yn archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd gyda phobl â meddylfryd cymunedol ledled y DU.

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Lucy gyda'ch meddyliau a syniadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.

Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom, i gofrestru cliciwch ar y dolenni isod.

CYFARFOD CYMUNEDAU EDEN PROJECT AR-LEIN

Dydd Mercher, 29 Gorffennaf - 12:30-13:30

Dyma ein sesiwn rhwydweithio ar-lein unwaith y pythefnos ar gyfer pobl ledled y DU. Y nod yw cymdeithasu a rhannu prosiectau, straeon, syniadau a phroblemau. Buasem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni am gyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd ledled Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Dydd Iau, 30 Gorffennaf - 16:00-17:15 Yn aml rydym yn clywed am y gwahaniaeth rhwng gwirfoddoli ‘anffurfiol’ a ‘ffurfiol’ fel petai un yn well na’r llall, ac eto mae’r ddau yn anhygoel o werthfawr ac mae angen y ddau. Ymunwch â ni i siarad am sut i gefnogi’r strwythurau, gweithredoedd a chyfleoedd gwirfoddoli ‘anffurfiol’ bregus sy’n bodoli eisoes.

Lightbulb

Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu nodiadau a recordiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!