Gweithdai ar-lein

Ymunwch â'n gweithdai ar-lein yn archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd gyda phobl â meddylfryd cymunedol ledled y DU.

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Lucy gyda'ch meddyliau a syniadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.

Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom, i gofrestru cliciwch ar y dolenni isod.

15 Gorffennaf, 7pm

Pan rydym yn frwdfrydig dros rywbeth, rydym eisiau i bawb fod yn rhan ohono! Ac os ydych chi'n cychwyn prosiect cymunedol, mae'n hanfodol. Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn, byddwn yn siarad am sut i ddod â phobl gyda chi - sut i ledaenu eich brwdfrydedd, i gyffroi pobl eraill am eich cynlluniau a'u helpu i feddwl sut i gymryd rhan.

Covid Community Spirit banner

30 Gorffennaf

Byddai'r mwyafrif ohonom yn hoffi gweld cefn Covid19, ac er bod dim amheuaeth o'r effaith negyddol mae'r pandemig wedi cael ar unigolion a chymunedau, mae hefyd yn amlwg bod ein cymunedau wedi gweld cynnydd mewn ysbryd cymunedol ers mis Mawrth diwethaf. Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn byddwn yn siarad am y pethau cadarnhaol a fyddai, o bosib, heb ddigwydd yn ein cymunedau heb argyfwng Covid ac yn trafod sut gallwn ni gadw gafael ar y teimladau cadarnhaol hynny i gefnogi ein cymunedau.

14 Medi, 7pm

Mae pawb yn hoffi ffrind sy'n wrandäwr da! Mae cael rhywun sy'n gwrando yn ein helpu i deimlo wedi ein derbyn ac yn rhan o bethau. Ond beth mae gwrando ar rywun wir yn ei olygu? Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn, byddwn yn siarad am sut i fod yn wrandäwr da a sut gallwn osgoi ymyriadau ein byd prysur i roi ein sylw llawn i rywun.

Lightbulb

Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu nodiadau a recordiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!