Gweithdai ar-lein

Ymunwch â'n gweithdai ar-lein yn archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd gyda phobl â meddylfryd cymunedol ledled y DU.

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Lucy gyda'ch meddyliau a syniadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.

Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom, i gofrestru cliciwch ar y dolenni isod.

CYFARFOD CYMUNEDAU EDEN PROJECT AR-LEIN

Dydd Mercher, 4 Tachwedd - 12:30-13:30

Dyma ein sesiwn rhwydweithio ar-lein unwaith y pythefnos ar gyfer pobl ledled y DU. Y nod yw cymdeithasu a rhannu prosiectau, straeon, syniadau a phroblemau. Buasem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni am gyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd ledled Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

27 Ionawr - 11am

Ydych chi am chwarae eich rhan yn eich cymuned ond ddim yn siŵr beth allwch chi wneud i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd? Yn ceisio gweithio allan pa gamau bach ar lefel gymunedol all gael effaith fawr? Dewch i gael eich ysbrydoli gan straeon am gymunedau Cymru sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i'r argyfwng hinsawdd.
Lightbulb

Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu nodiadau a recordiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!