Gweithdai ar-lein

Ymunwch â'n gweithdai ar-lein yn archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd gyda phobl â meddylfryd cymunedol ledled y DU.

Os oes gennych chi gwestiwn neu awgrym ar gyfer gweithdy yn y dyfodol, neu os hoffech gyflwyno, gydweithio neu rannu'ch stori mewn gweithdy, buasem wrth ein boddau yn clywed gennych! E-bostiwch Lucy gyda'ch meddyliau a syniadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithdai ynghyd â digwyddiadau a chyfleoedd eraill ledled y DU, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr misol Cymunedau Eden Project.

Cynhelir y sesiynau hyn ar Zoom, i gofrestru cliciwch ar y dolenni isod.

CYFARFOD CYMUNEDAU EDEN PROJECT AR-LEIN

Dydd Mercher, 7 Hydref- 12:30-13:30

Dyma ein sesiwn rhwydweithio ar-lein unwaith y pythefnos ar gyfer pobl ledled y DU. Y nod yw cymdeithasu a rhannu prosiectau, straeon, syniadau a phroblemau. Buasem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni am gyfle i gwrdd â phobl o'r un meddylfryd ledled Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Dydd Mawrth 27 Hydref 2020 11yb

Mae'n hawdd meddwl gall partneriaeth â busnes masnachol fod yr ateb i'n holl problemmau ariannol yn y sector cymunedol. Er nad yw hyn yn wir, yn sicr mae cyfleoedd i sefydliadau bach, gwirfoddol a chymunedol elwa o weithio gyda busnesau lleol. Bydd y sesiwn hon yn defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn i helpu i fagu hyder i fynd at fusnesau lleol am gefnogaeth a'ch helpu chi i ddeall y gwerth rydych chi'n ei ddarparu i'r busnesau hyn hefyd.

Lightbulb

Os nad ydych yn gallu ymuno, byddwch yn rhannu nodiadau a recordiadau yn ein harchif o Weithdai Blaenorol, felly edrychwch eto ar ôl y digwyddiad i weld beth ddigwyddodd!