Ein tîm

Mae ein tim yn gyfuniad o unigolion hyfryd sy’n gwybod yn union beth sydd ei angen i wneud i bethau ddigwydd yn ein cymunedau.

Gall y tim eich helpu chi i ddechrau prosiect, helpu i ddatrys problemau, eich cysylltu chi gydag unigolion o’r un meddylfryd sy’n gwneud newidiadau positif yn eu cymunedau. Dyma nhw…

Tracey Robbins pictured with Stone Sculpture.
Tracey Robbins, Pennaeth Prydain

Mae Tracey yn rheoli’r tim ym Mhrydain ac yn goruwchwylio gwaith y pedwar rhanbarth. Mae Tracey yn angerddol am gymunedau, rhwydweithiau anffurfiol, perthnasau, rhyng-gysylltiadau a gostwng unigrwydd. Mae Tracey ei hun yn gynyrch o ddatblygiad cymunedol ac yn ffocysu ar fod yn unigolyn cyffredin pwerus, dynes o’r gogledd sy’n rhoi llawer o gwtchys!

Lowri Jenkins, Rheolwr Gwlad, Cymru

Cymru – Cysylltwch â Lowri

Lowri sy’n gyfrifol am waith Cymunedau’r Eden Project yng Nghymru. Mae wrth ei bodd yn gweithredu newidiadau positif ac mae wedi arwain nifer o ymgyrchoedd amgylcheddol ar hyd a lled Cymru. Mae’n cael ei hysbrydoli gan yr amrywiaeth o brosiectau cymunedol ar hyd a lled Cymru ac mae’n angerddol am eu cefnogi er mwyn sicrhau eu bod yn cyraedd eu potensial.

Samantha Evans.

Cymru – Cysylltwch â Samantha

Mae Samantha yn cysylltu prosiectau cymunedol a threfnwyr cymunedol ar hyd a lled Cymru. Mae wth ei bodd yn cefnogi pobl sy’n creu digwyddiadau anffuriol i ddod â’r gymuned ynghyd, i fabwysiadu a rhannu’r ysbryd cymunedol gyda’i gilydd a’r teimlad o falchter am yr ardal ble mae nhw’n byw.  

Niamh in a parade with a rainbow on her face.
Gogledd Iwerddon – Cysylltwch â Niamh

Mae Niamh yn cysylltu prosiectau ar hyd a lled Gogledd Iwerddon ac yn helpu’r trefnwyr i rannu gwybodaeth, profiad, ysgogiad ac ysbrydoliaeth. Mae’n mwynhau gweld pobl yn canfod ei sbarc ac yn bod yn ddigon dewr i wynebu sialensau newydd. Dyma brosiect adeiladu cwch Niamh: Lagan Currachs.

 Grainne McCloskey.

Mae Gráinne yn rheoli gwaith Cymunedau’r Eden Project yng Ngogledd Iwerddon, ac wedi meithrin Y Cinio Mawr ers 2011. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad yn y maes cyfathrebu ac ymgysylltu, yn hyrwyddo syniadau a chyfleoedd a datblygu partneriaethau. Mae Gráinne yn credu mewn grym ysbryd cymunedol ac wrth ei bodd pan mae cynlluniau’n dod ynghyd.

Paul Smalley, Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol

Mae Paul wedi gweithio mewn cymunedau am y mwyafrif o’i fywyd fel oedolyn, yn gyflogedig ac yn wirfoddol. Mae’n ogleddwr balch ac mae ganddo angerdd go iawn am greu cymunedau cryf a dod â phobl ynghyd.

Katie Swann Community Network Developer (Scotland)
Katie Swann, Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol, Yr Alban

Mae Katie yn cysylltu prosiectau cymunedol ar hyd a lled yr Alban. Dechreuodd ei gyrfa mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ac mae’n credu’n gryf bod straeon yn gallu newid bywydau. Mae’n caru cefnogi pobl a phrosiecrau er mwyn sicrhau eu bod yn cyraedd eu potensial, yn datblygu hyder ac yn datblygu’n fwy gwydn, mae’n credu bod angen i bawb gydnabod pwer cacennau!  

Sophie meet the team
Sophie Bridger, Rheolwr Gwlad

Sophie sy’n rheoli gwaith Cymunedau’r Eden Project a’r Cinio Mawr yn yr Alban, mewn partneriaeth gyda Rheolwr Ymgyrchoedd yr Alban. Wedi gweithio yn y gymuned LGBT am nifer o flynyddoedd, mae’n ymddiddori mewn dod a phobl ynghyd, hawliau dynol ac adeiladu gofodau heddychlon. Mae’n caru’r awyr agored, yn ei gardd, y môr a’r mynyddoedd.