DIWRNOD BWYD Y BYD

Dathlu pŵer rhannu bwyd i adeiladu cymunedau

I ddathlu pŵer rhannu bwyd i adeiladu cymunedau, mae Cymunedau Eden Project wedi ymuno â Digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes ar Ddiwrnod Bwyd y Byd - dydd Gwener 16 Hydref - a dyma eich gwahoddiad i ymuno â ni. Mae sawl ffordd o gymryd rhan, o gysur eich cartref eich ystafell fyw neu allan yn eich cymuned.

Does dim ots sut a ble rydych chi'n penderfynu ymuno â ni - buasem wrth ein boddau yn clywed eich syniadau ac mae ein tîm o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol rhanbarthol yn barod i ddarparu cymorth a chefnogaeth ar gyfer eich gweithgareddau Diwrnod Bwyd y Byd. Gallwch weld sut i gymryd rhan isod.