DEWCH AT EICH GILYDD BWYD AM OES

Eleni, mae'r Cinio Mawr wedi creu partneriaeth gyda rhaglen Dewch at eich gilydd Bwyd am Oes sy'n ymwneud â dod â gwahanol genedlaethau ynghyd trwy dyfu, coginio a bwyta.

 

Yr Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau (27 Ebrill - 1 Mai) yw digwyddiad cenedlaethol nesaf Dewch at eich gilydd Bwyd am Oes sy'n annog pawb i fynd allan yn yr awyr agored a chychwyn tyfu pethau!

Ymunwch yn yr hwyl - dewch â phobl hŷn, plant a'r gymuned leol at ei gilydd ac ewch ati i hau'r hadau ar gyfer eich Cinio Mawr yn yr haf.  Mae bod allan yn yr awyr agored, yn tyfu bwyd ac yn creu cysylltiadau â phobl o bob oedran yn wych ar gyfer ein llesiant ac mae'n llawer o hwyl hefyd!

Cysylltwch â'ch Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol i ddarganfod sut gallwn gefnogi eich digwyddiad yn ystod Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau.

Ddim yn siŵr beth neu le i dyfu? Rydym wedi creu rhai adnoddau arbennig isod i'ch helpu i gychwyn arni - does dim angen llawer o offer neu randir mawr arnoch i gael eich dwylo'n fudr.

Cymerwch ran a rhowch wybod i ni am eich hanes!