DEWCH AT EICH GILYDD BWYD AM OES

Eleni, mae'r Cinio Mawr wedi creu partneriaeth gyda rhaglen Dewch at eich gilydd Bwyd am Oes sy'n ymwneud â dod â gwahanol genedlaethau ynghyd trwy dyfu, coginio a bwyta.

Maen nhw'n annog cymunedau i gymryd rhan mewn digwyddiadau Dewch at eich gilydd trwy gydol y flwyddyn, ond mae ganddynt dri phrif ddigwyddiad dathlu cenedlaethol:  Diwrnod Bwyd y BydMis Plannu a Rhannu a'r Cinio Mawr.

 

Mis Plannu a Rhannu

Mae Mis Plannu a Rhannu yn ffordd wych i ysgolion gymryd rhan a thyfu mewn pryd ar gyfer Y Cinio Mawr - 2-5 Mehefin 2022. Rhwng 20 Ebrill a 20 Mai, mae'r genedl gyfan yn cael ei hannog i gloddio a hau, tyfu a rhannu llysiau gyda'n cymunedau.

P'un a ydych chi neu'ch ysgol yn newydd-ddyfodiaid i dyfu eich bwyd hun neu'n hen law erbyn hyn, mae Mis Plannu a Rhannu i chi ac mae cymryd rhan yn syml iawn!

Cymerwch olwg ar y wefan am syniadau, lawrlwythwch Becyn Cymorth Plannu a Rhannu ac ymunwch â'r gymuned ddigidol. Beth am roi hwn i greadigrwydd eich plant, trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth y flwyddyn hon i blannu rhywbeth yn y cynhwysydd tyfu mwyaf anarferol y gallant ddod o hyd iddo?

Ddim yn siŵr beth neu le i dyfu? Rydym wedi creu rhai adnoddau arbennig isod i'ch helpu i gychwyn arni - does dim angen llawer o offer neu randir mawr arnoch i gael eich dwylo'n fudr.