Cymryd rhan

Os ydych chi’n awyddus i ddod ynghyd gyda’ch cymdogion i fwynhau Cinio Mawr, neu’n awyddus i gysylltu pobl o’r un meddylfryd trwy ddigwyddiadau neu rwydweithiau, mae gennym gymorth ac adnoddau i’ch helpu.

Community Action Response image

Rydym wedi lansio’r Ymateb Gweithredu Cymunedol i annog a chefnogi pawb i wneud yr hyn sy’n bosibl er mwyn cefnogi eu cymuned yn ystod argyfwng Covid-19. Gwybodaeth bellach.

Ni fydd modd cynnal Y Cinio Mawr yn y modd arferol eleni, ond rydym yn trafod nifer o syniadau am sut gallwn ddod ynghyd mewn ffordd diogel a diolch i’n cymunedau. Gwybodaeth bellach!

Kes

Ar hyd a lled y DU, mae pobl yn dod ynghyd i wneud newidiadau positif yn eu cymunedau, ymunwch mewn gydag unigolion o’r un meddylfryd.

The Big Thanks call out

Mae Ymgyrch Dweud Diolch yn rhoi cyfle i ni ddweud diolch, i gael y genedl i ddathlu eu cymunedau ac i ledaenu llawenydd o gymydog i gymydog.

Os ydych chi’n dechrau ar eich siwrne, cofiwch bod camau bach yn gwneud gwahaniaeth MAWR.