Cymryd rhan

Os ydych chi’n awyddus i ddod ynghyd gyda’ch cymdogion i fwynhau Cinio Mawr, neu’n awyddus i gysylltu pobl o’r un meddylfryd trwy ddigwyddiadau neu rwydweithiau, mae gennym gymorth ac adnoddau i’ch helpu.

Community members talking
Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ein Gwersyll Cymunedol nesaf ym mis Hydref. Darganfyddwch fwy nawr!

Ni fydd modd cynnal Y Cinio Mawr yn y modd arferol eleni, ond rydym yn trafod nifer o syniadau am sut gallwn ddod ynghyd mewn ffordd diogel a diolch i’n cymunedau. Gwybodaeth bellach!

Kes

Ar hyd a lled y DU, mae pobl yn dod ynghyd i wneud newidiadau positif yn eu cymunedau, ymunwch mewn gydag unigolion o’r un meddylfryd.

Community Action Response image

Rydym wedi lansio’r Ymateb Gweithredu Cymunedol i annog a chefnogi pawb i wneud yr hyn sy’n bosibl er mwyn cefnogi eu cymuned yn ystod argyfwng Covid-19. Gwybodaeth bellach.

Os ydych chi’n dechrau ar eich siwrne, cofiwch bod camau bach yn gwneud gwahaniaeth MAWR.