Cwrdd â'r cerddwyr 2019

Ar ôl edrych trwy lwythi o geisiadau a chyfweliadau ffantastig, mae gennym grŵp anhygoel o bobl unwaith eto eleni ar gyfer taith gerdded gymunedol Y Cinio Mawr! Bydd ein timau yn camu allan ar bedwar llwybr yn cysylltu pobl a chymunedau ledled y DU ac yn darganfod sut maen nhw'n paratoi ar gyfer eu Cinio Mawr. Dros bythefnos, bydd y cerddwyr yn teithio ar draws Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru ac yn cerdded adref mewn pryd i baratoi ar gyfer eu Cinio Mawr eu hunain. Dewch i wybod mwy am ein cerddwyr anhygoel isod!