Cwrdd â'r cerddwyr

Mae tîm ysbrydoledig o gerddwyr wedi dod ynghyd i wneud y Daith Gerdded Fawr yn realiti. Bydd pob cerddwr yn ymgymryd â thaith gerdded heriol a chyffrous am 21 diwrnod o Batley yn ôl i'w cartrefi yng Nghernyw, Llundain, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru - gan ymweld â grwpiau cymunedol ar hyd y daith. Dewch i adnabod yr unigolion anhygoel hyn trwy glicio ar y dolenni i ddarllen eu proffiliau llawn.