CAEL EICH PECYN CYCHWYNNOL AM DDIM AR GYFER Y CINIO MAWR


Cymerwch ran yn y Cinio Mawr trwy gofrestru isod. Gallwch hefyd archeb pecyn cychwynnol am ddim sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i helpu cynllunio’ch Cinio Mawr.
 

Mae’r pecynnau’n llawn darnau o gyngor defnyddiol, gwybodaeth ac adnoddau hwylus fel sticeri, templedi addurniadau a deunyddiau ar gyfer gemau. Eleni, mae’r Cinio Mawr ar 18 Mehefin, ond does dim dyddiad ar y posteri a gwahoddiadau, felly gallwch gynnal eich digwyddiad unrhyw bryd sy’n gyfleus i’ch cymuned.

Os ydych chi’n cymryd rhan yn y Cinio Mawr a bod dim angen pecyn arnoch, dewiswch ‘Does dim angen pecyn arnaf’ yn y gwymplen isod.

Llenwch eich manylion* i gael eich copi. Nodwch y gallwn bostio pecynnau i gyfeiriadau yn y DU yn unig, ond gall y sawl sy’n byw dramor ofyn am becyn y gellir ei lawrlwytho.

*Trwy wneud cais am becyn y Cinio Mawr, rydych hefyd yn cofrestru i dderbyn cylchlythyr Cymunedau Eden Project, gyda’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar y Cinio Mawr. Gallwch danysgrifio o’r cylchlythyr hwn ar unrhyw adeg.