10 December 2019

Diolch i Tracey, ein Rheolwraig Cyflenwi yn y DU, am rannu ei cherdd deimladwy ar unigrwydd a bregusrwydd pobl. Rhowch y tegell ymlaen a darllenwch ei cherdd. 

Two people hugging

Unigrwydd: Bregusrwydd pobl

Dwn i ddim a ydw i'n ffit, myfi ydw i beth bynnag, pwy sy'n beirniadu hynny?... Fi

Peidiwch â bod ofn, weithiau mae angen helpu arnom, wyneb, lle, paned, weithiau mae gwneud dim yn helpu...

Mae fy nghalon yn teimlo'r boen yn eich llais

Ydych chi'n gwrando arnaf? Clywch

Mae bod ar eich pen eich hun yn iawn, mae bod yn unig yn iawn, nid chi yw'r unig un

Mae yna olau ar ddiwedd y twnnel, parhewch i wthio trwy'r glaw

Unigedd ac unigrwydd, cam yn ôl yn unig ydyw a fydd yn eich helpu i neidio ymlaen ymhen dim

Mae peidio â theimlo'n unig yn gryfder ac yn fraint. Nid oes rhaid i'ch taith ddod i ben gydag unigrwydd.

Fy natgysylltiad, fy anobaith, fy nhrallod rwy'n cuddio, fy mhoen, fy unigrwydd, i'ch amddiffyn chi.

Yr wyneb rydym yn cuddio tu ôl iddo, os i ni adael i'r masg gwympo, gallwn gychwyn gweld, a gweld ein gilydd.

Gweld bregusrwydd pobl

Mae'n iawn i fyw am y foment ac i hoffi'r gair: perthyn

Mae popeth sydd angen arnoch y tu mewn i chi, rydych chi'n deilwng

Rydych chi'n werthfawr

Diolch o waelod fy nghalon am wrando, roedd yr unigedd yn fy ngyrru'n go wallgof