15 October 2018

Meddwl am ymuno â ni ar daith gymunedol Y Cinio Mawr? Gwych! Er mwyn rhoi syniad gwell i chi o beth i'w ddisgwyl tra byddwch chi ar y ffordd, dyma gipolwg ar yr hyn a wneath cerddwyr eleni wrth iddynt greu chwant ar gyfer Y Cinio Mawr yn yr haf.

 

Mynd i'r afael â phethau

Peidiwch â phoeni, ni fyddwn ni'n anfon chi ar antur heb hyfforddiant a chefnogaeth! Cyn i chi adael, byddwn yn casglu at yr Eden Project am hyfforddiant ac i ddod i adnabod ein gilydd, a byddwch yn cwrdd â'r tîmau fydd gyda chi bob cam o'r ffordd.

                                                                                                      

Peidiwch boeni, dydyn ni ddim yn chwilio am athletwyr: dim ond digonedd o frwdfrydedd! Roedd Steve, o Walthamstow, Dwyrain Llundain, yn rhan o Dîm Lloegr ac yn cyfaddef nad oedd yr holl gerdded yn dod yn hawdd iddo:

Nid yw cerdded yn dod yn naturiol i mi oherwydd fy mod yn byw yn Llundain, nid wyf yn ei wneud yn aml iawn. Ond cefais gefnogaeth o'r bobl o'm cwmpas, a gan wybod fy mod i'n cerdded i gwrdd â phobl sy'n frwdfrydig am ei gwaith, gadwais i fynd.

Ymweld â phrosiectau cymunedol

Dros y pythefnos, byddwch yn ymweld â phobl a phrosiectau sy'n gwneud pethau gwych yn eu cymunedau. Cerddodd Michael, o Belfast, Gogledd Iwerddon, 253 milltir llynedd a'r bobl cwrddodd ar hyd y ffordd a wnaeth ei gadw i fynd:

Roedd yn golygu'r byd i weld wynebau croesawgar pan gyrhaeddom at bob stop ar y daith. Y peth gorau yn sicr oedd cysylltu â grwpiau, a'u cysylltu â'i gilydd. Dyna beth mae amdano.

I Steve, rhoddodd y bobl a'r prosiectau hyn hwb i waith cymunedol ei hun:

Mae ymweld â mentrau eraill wedi bod yn gyfle i rannu syniadau, ac arferion da, yn ogystal â chael fy ysbrydoli gan brosiectau anhygoel eraill ledled y wlad ac elwa o fynd allan a cherdded yn yr awyr iach.

Cwrddodd Angus, o Dundee, Yr Alban nifer o grwpiau ar ei daith, gan gynnwys clwb rygbi cyntaf Yr Alban ar gyfer cadeiriau olwyn, The Glasgow Panthers, lle cafodd seibiant o gerdded, i ymuno a nhw:

Roedd cynhesrwydd a chroeso pobl gymunedol wrth i ni deithio trwy'r Alban yn anhygoel. Roedd yn ysbrydoledig bob dydd, i weld y manteision wrth i unigolion datblygu cysylltiadau agosach â chymunedau eu hunain.

Croesi'r llinell orffen mewn pryd ar gyfer Y Cinio Mawr

Ar ôl ymweld â nifer o grwpiau cymunedol anhygoel a cherdded yr holl filltiroedd hynny, rhan olaf y daith yw eistedd i lawr gyda'ch cymuned eich hun ar gyfer Y Cinio Mawr. Does dim byd yn gwneud i chi werthfawrogi eich cartref a'ch cymuned fel bod i ffwrdd, fel gwnaeth Jude o Dîm Cymru darganfod wrth iddi ddychwelyd i gartref ei hun yn Llandrindod.

Os ydych chi eisiau rhoi sylw ar gymunedau ledled y DU, gallwch gael gwybod mwy am fod yn gerddwr yma, ac os ydych am gymryd rhan, ceisiwch yma!