30 December 2016

Os ydych yn byw ar gyfer bwyd – bwyta, coginio, tyfu, trafod, rhannu neu astudio bwyd – dyma rai syniadau i roi defnydd i’ch cariad tuag at fwyd er lles eich cartref a’ch cymuned.

A sliced Victoria sponge cake.

 

 

Sefydlu clwb cinio yn y gymdogaeth. Yn eu tro, mae pawb yn gwahodd eu cymdogion draw, neu gallwch ddewis lleoliad sy’n hawdd i bawb. Mae’r un sy’n cynnal y parti yn dewis thema e.e. Eidalaidd, rhywbeth coch, caws, ac mae pawb yn dod â rhywbeth i’w fwynhau gyda’i gilydd.

Ymuno â’r Clwb Cacennau Cudd lleol

Os ydych chi wrth eich bodd yn pobi cacennau, bwyta cacennau a siarad am gacennau wrth gyfarfod â phobl newydd, dyma’r clwb i chi.

 

 

Darganfod hanes a threftadaeth eich hoff fwydydd

Ble mae eu gwreiddiau, ar gyfer beth oedden nhw’n cael eu defnyddio, sut maen nhw wedi newid? Rhowch gynnig ar org neu’r canllaw hwn ar ‘Dechrau arni – hanes bwyd’. Dangoswch eich gwybodaeth newydd am fwyd mewn partïon, neu gofynnwch i’r teulu ymchwilio a chyfrannu rhywbeth am wreiddiau’r pryd cyn swper.  

Dod o hyd i elusen neu grŵp cymunedol sydd angen cogyddion neu bobyddion

Defnyddiwch yr hidlyddion ar do-it.org i ddarganfod ffyrdd o wirfoddoli yn ymwneud â bwyd.

Ymuno â grŵp ‘Meetup Foodie’

Mae gan Meetup ystod eang iawn o grwpiau o a sefydlwyd gan bobl sy’n caru bwyd o bobman: rhai sy’n hoff o fwyd lleol, a phobyddion macarŵns a phobyddion canoloesol.

Gwahodd y cymdogion am beint

Ond nid peint arferol mohono – un rydych chi wedi ei fragu eich hun o wastraff bara! Cymerwch gip ar rysait Toast Ale, a byddwch yn siŵr o wneud argarff ar eich gwesteion.

 

 

Sefydlu pantri neu oergell gymunedol ar eich stryd

Gallwch gael eich ysbrydoli gan yr oergell gymunedol hon yn Frome, Gwlad yr Haf, sy’n rhoi i’r rheini mewn angen ac yn lleihau gwastraff bwyd ar yr un pryd!

Mwynhau paned o de a darn o gacen gyda’r henoed

Mae Contact the Elderly yn elusen sy’n trefnu te parti ar ddyddiau Sul i bobl hŷn unig. Os ydych chi wrth eich bodd yn pobi a chael paned o de, ond mae angen cyfeillion arnoch i ymuno â chi, chwiliwch am gyfleoedd i sefydlu te parti yn eich cymdogaeth.

 

 

Sefydlu prosiect cymunedol yn ymwneud â bwyd

Os ydych yn athro blas, yn weithredwr yn erbyn gwastraff bwyd, yn gredwr mewn prynu cynnyrch lleol, yn brwydro dros gynaliadwyedd, yn ceisio dod o hyd i ateb i brinder bwyd, neu eisiau lleihau tlodi bwyd mewn ffordd chwyldroadol, cymerwch gip ar restr adnoddau'r Cinio Mawr a Mwy, er mwyn cael syniadau am brosiectau cymunedol yn ymwneud â bwyd y gallwch ymuno â nhw neu gymryd rhan ynddynt. 

Trefnu dathliad yn y gymdogaeth

Dewch â’r cymdogion ynghyd, ar unrhyw adeg o’r flwyddyn – am Ginio Mawr, barbeciw, cinio dydd Sul, pryd bwyd Nadolig, rownd derfynol pêl-droed, pen-blwydd, pen-blwydd priodas, neu briodas. Unrhyw esgus i gael bwyta, wedi’r cyfan. Mae gan fwyd bŵer cryf, felly defnyddiwch eich holl egni a’ch brwdfrydedd a rhyddhewch ei ddaioni blasus yn eich cymuned!

Chi sy’n penderfynu pa mor gymhleth neu syml yw cael pawb at ei gilydd, felly rhowch gynnig arni a rhowch wybod i ni sut mae pethau’n mynd.

 

Mae gan fwyd bŵer cryf, felly defnyddiwch eich holl egni a’ch brwdfrydedd a rhyddhewch ei ddaioni blasus yn eich cymuned!