Beth sy’n digwydd ym mis Tachwedd?

Dyddiad: Dydd Iau, 5 Tachwedd 2020 o 16:00-17:00

Mae'r gaeaf yn adeg i ofalu amdanoch chi'ch hun, ac i edrych am y pethau da sy'n rhoi ychydig o lawenydd i ni!

Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn, bydd Tracey Robbins a Sophie Bridger, Cymunedau Eden Project, yn eich cyflwyno i ran pethau allweddol y gallwch chi wneud y gaeaf hwn i gadw'n iach, gan gynnwys gofalu am eich iechyd meddwl a chadw mewn cysylltiad â'r bobl sy'n dod â llawenydd i'ch bywyd.

13 Tachwedd

Diwrnod i edrych y tu hwnt i ffiniau a gwahaniaethau ac estyn at eraill â gweithred o garedigrwydd. Yn ôl seicoleg fodern, gall gweithredoedd anhunanol gynyddu ein hapusrwydd ein hun, felly beth am roi cynnig arni?

13-16 Tachwedd

Mae ein Gwersyll Cymunedol yn wersyll preswyl tri diwrnod o hyd a gynhelir yn yr Eden Project yng Nghernyw, ac mae’n cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau wedi’u hwyluso a chyfleoedd i rwydweithio.

16 Tachwedd

Neges Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch yw byw gyda'n gilydd yn heddychlon, does dim ots pa gefndir diwylliannol neu grefyddol sydd gennych. Mae'n gyfle gwych i ddod a phobl o wahanol gefndiroedd yn eich cymuned ynghyd er mwyn rhannu straeon, hanesion a thraddodiadau.

 

Dydd Mawrth 27 Hydref 2020 11yb

Mae'n debygol bod hel atgofion yn weithgaredd dyddiol i'r mwyafrif ohonom ni, ond mae cyflwyno sesiwn hel atgofion strwythuredig angen mwy o feddwl a chynllunio. Mae gan Kath 20+ mlynedd o brofiad ym maes hel atgofion a hi yw awdur Kitchen Cupboard Cures: A collection of creative remedies and gory stories collected over the years.

Bydd y sesiwn hwn yn defnyddio esiamplau bywyd go iawn i helpu i adeiladu eich hyder i fynd at fusnesau lleol am gefnogaeth a'ch helpu i ddealkk y gwerth rydych chi'n ei darparu i'r busnesau hynny yn gyfnewid.  Bydd yn cael ei arwain gan Alison Sheffield sy'n gweithio ar hyn o bryd i Ffermi a Gerddi Cymdeithasol ac sydd wedi bod yn adeiladu cysylltiadau cyd-fuddiannol rhwng y sector gwirfoddol a phreifat am yr 8 mlynedd diwethaf.

Bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn a byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru a fydd yn cynnwys gwybodaeth am ymuno â'r cyfarfod.