Beth sy’n digwydd ym mis Rhagfyr?

1-7 Rhagfyr

Cyfle i’r gymuned gyfan ddod at ei gilydd i ddathlu’r ffrindiau deiliog rydym yn eu rhannu. Mae hefyd yn gyfle i gymunedau edrych yn ôl ar hanes cymdeithasol a diwylliannol yr ardal leol, a’r rôl sydd gan y coed wrth lunio’r hanes hwn.

5 Rhagfyr

Dyma ddiwrnod i ddathlu cyfraniad a chyflawniadau gwirfoddolwyr ledled y byd, sy’n rhoi cyfle i sefydliadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr unigol ddangos eu cyfraniadau at heddwch a datblygiad.

9 Rhagfyr

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio sut i fyw yn well y Nadolig hwn.

O anrhegion, addurniadau a bwyd, gall y Nadolig fod yn amser moethus, ond mae yna ddigon o ffyrdd y gallwch chi fwynhau'r dathliadau wrth droedio'n ysgafnach ar y blaned. Ymunwch â'r sesiwn hon wrth i ni drafod sut i wastraffu llai, bod yn fwy creadigol gydag anrhegion ac addurniadau, a sut i gael sgyrsiau positif am yr hinsawdd o amgylch y Nadolig. Byddwn hefyd yn cynnwys demo crefftus i chi ei wneud eich hun.

Mae'r sesiwn hon yn cael ei chynnal ochr yn ochr â Green Squirrel, sy'n cynnig help llaw i unrhyw un sy'n awyddus i archwilio ac ymateb i'r hinsawdd ac argyfwng ecolegol, gan adrodd straeon a rhannu sgiliau ar gyfer dyfodol mwy gwyrdd a thecach.

14 Rhagfyr

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio sut i fyw yn well y tymor gwyliau hwn.

Mae'r Nadolig i gyd am dreulio amser gyda theulu a ffrindiau, ond gall ailgysylltu fod yn anodd. Ymunwch â'r sesiwn hon, ochr yn ochr â Cyrenian’s: Canolfan Datrys Gwrthdaro'r Alban, i gael awgrymiadau ar sut i ailgysylltu, gweithio trwy bryder cymdeithasol, osgoi sbardunau, a delio ag unrhyw ddadleuon yn ystod y cyfnod Nadoligaidd hwn.

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bobl a hoffai wella eu sgiliau a'u technegau datrys gwrthdaro. Mae Cyrenian’s: Canolfan Datrys Gwrthdaro'r Alban yn cefnogi arfer gorau ac yn cynnig ystod o adnoddau digidol, hyfforddiant a digwyddiadau am ddim i gefnogi pobl ifanc, teuluoedd a'r bobl sy'n gweithio gyda nhw i ddelio â gwrthdaro teuluol yn well, i wella perthnasoedd a gwella bywydau.