Beth sy’n digwydd ym mis Rhagfyr?

1-7 Rhagfyr

Cyfle i’r gymuned gyfan ddod at ei gilydd i ddathlu’r ffrindiau deiliog rydym yn eu rhannu. Mae hefyd yn gyfle i gymunedau edrych yn ôl ar hanes cymdeithasol a diwylliannol yr ardal leol, a’r rôl sydd gan y coed wrth lunio’r hanes hwn.

5 Rhagfyr

Dyma ddiwrnod i ddathlu cyfraniad a chyflawniadau gwirfoddolwyr ledled y byd, sy’n rhoi cyfle i sefydliadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr unigol ddangos eu cyfraniadau at heddwch a datblygiad.