Beth sy’n digwydd ym mis Mai?

18-24 Mai

Ffocws Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw perthnasoedd, gan fod perthnasoedd iach a chefnogol yn lleihau’r risg o salwch meddwl. Byddwn yn dathlu’r cysylltiadau yn ein bywydau sy’n ychwanegu at ein lles ac yn amddiffyn ein hiechyd meddwl. O deulu i ffrindiau, o gydweithwyr i gymdogion; cymerwch sylw o’r cysylltiadau hynny sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac â chymorth.

Network image for web

20 Mai

Ymunwch â ni am ein galwad ar-lein pob ddydd Mercher - cyfle agored ac anffurfiol i gysylltu â'n gilydd, meddwl am ein lles ein hunain a chymryd anadl ddofn!

 Bydd rhai ohonom sy'n cefnogi ein cymunedau yn wynebu sawl her, penderfyniadau anodd a siom ar hyn o bryd. Mae gorfod meddwl hyd yn oed yn fwy creadigol a gweithredu'n gyflym yn cymryd llawer iawn o egni ac yn aml gallwch bendroni a ydych chi wedi gwneud digon - mae'r awr hon yn amser ichi ail-wefru.