Beth sy’n digwydd ym mis Hydref?

3-4 Hydref

Mae Fun Palaces yn ymgyrch barhaus sy’n cefnogi diwylliant yng nghalon pob cymuned, gyda phenwythnos blynyddol yn llawn digwyddiadau celfyddydol a gwyddonol, wedi eu creu gan, ar gyfer, a gyda, phobl leol.

5 Hydref

O bethau bach i bethau mawr, beth am wella diwrnod rhywun trwy wneud rhywbeth caredig: rhowch ganmoliaeth i gynorthwyydd siop prysur neu prynwch goffi i rywun. Byddwch yn siŵr o roi gwên ar eu hwynebau.

10 Hydref

Diwrnod i feddwl am iechyd meddwl a sut gallwch ysgogi pobl eraill i wneud yr un peth.

12 Hydref, 7.30pm

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lles (NOW) a Chymunedau Eden Project ar gyfer yr ail ddigwyddiad yn y gyfres, 'Oes Rhaid i Fywydau Da Gostio'r Ddaear?'. Rydym hefyd yn gyffrous y bydd cyd-gyflwynydd ychwanegol yn ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn: Gŵyl Caredigrwydd, Tosturi a Lles Leeds. Yn ystod y weminar hon rydym yn ymchwilio i sut y gall dod â chymunedau at ei gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd helpu i leihau allyriadau a chynyddu lles ar yr un pryd.

Cofrestrwch am ddim yma.

26 Hydref, 7.30pm

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lles (NOW) a Chymunedau Eden Project ar gyfer y digwyddiad olaf yn y gyfres, 'Oes Rhaid i Fywydau Da Gostio'r Ddaear?' Er bod rhai camau pwysig y gallwn eu cymryd ar lefelau personol a chymunedol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, mae'n amlwg bod angen newid mwy a systemig hefyd i'n galluogi i newid yr argyfwng hinsawdd byd-eang presennol. Beth yw'r newidiadau systemig sydd eu hangen i gefnogi lles pobl, y planed a chenedlaethau'r dyfodol? 

Cofrestrwch am ddim yma.

Dydd Mawrth 27 Hydref 2020 11yb

Mae'n hawdd meddwl gall partneriaeth â busnes masnachol fod yr ateb i'n holl problemmau ariannol yn y sector cymunedol. Er nad yw hyn yn wir, yn sicr mae cyfleoedd i sefydliadau bach, gwirfoddol a chymunedol elwa o weithio gyda busnesau lleol. Bydd y sesiwn hon yn defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn i helpu i fagu hyder i fynd at fusnesau lleol am gefnogaeth a'ch helpu chi i ddeall y gwerth rydych chi'n ei ddarparu i'r busnesau hyn hefyd.