Beth sy’n digwydd ym mis Hydref?

Photo of Fun Palace illustration

3-4 Hydref

Mae Fun Palaces yn ymgyrch barhaus sy’n cefnogi diwylliant yng nghalon pob cymuned, gyda phenwythnos blynyddol yn llawn digwyddiadau celfyddydol a gwyddonol, wedi eu creu gan, ar gyfer, a gyda, phobl leol.

Virtual cuppa image

5 Hydref

O bethau bach i bethau mawr, beth am wella diwrnod rhywun trwy wneud rhywbeth caredig: rhowch ganmoliaeth i gynorthwyydd siop prysur neu prynwch goffi i rywun. Byddwch yn siŵr o roi gwên ar eu hwynebau.

6 Hydref, 12pm

Beth mae 'bywyd da' yn ei olygu? Beth sydd wir yn ein gwneud ni'n hapus? A sut gallwn ni ddysgu i fyw'n dda o fewn cyfyngiadau naturiol y blaned?

Ymunwch â ni o'ch soffa i drafod y cwestiynau mawr hyn gyda phobl eraill o'r un meddylfryd o ledled y wlad!

Lle cyfeillgar, hamddenol yw hwn i drafod yn agored a rhannu syniadau dros baned.

Cofrestrwch am ddim yma.

7 Hydref 10:30yb-1:30yh, Efail Isaf, De Cymru

Ymunwch ni am ein pedwerydd digwyddiad yn y gyfres o gyfarfodydd bach, awyr agored ledled Cymru. Ar Ddydd Iau 7 Hydref byddwn yn mynd i bentref Efail Isaf i'w gardd gymunedol sydd newydd ei datblygu, am ychydig o sgwrsio, a garddio ysgafn a chacen. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno!

Darganfyddwch fwy a chofrestrwch.

10 Hydref

Diwrnod i feddwl am iechyd meddwl a sut gallwch ysgogi pobl eraill i wneud yr un peth.

12 Hydref, 7.30pm

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lles (NOW) a Chymunedau Eden Project ar gyfer yr ail ddigwyddiad yn y gyfres, 'Oes Rhaid i Fywydau Da Gostio'r Ddaear?'. Rydym hefyd yn gyffrous y bydd cyd-gyflwynydd ychwanegol yn ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn: Gŵyl Caredigrwydd, Tosturi a Lles Leeds. Yn ystod y weminar hon rydym yn ymchwilio i sut y gall dod â chymunedau at ei gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd helpu i leihau allyriadau a chynyddu lles ar yr un pryd.

Cofrestrwch am ddim yma.

A healthy salad being made.
Diwrnod Bwyd y Byd

16 Hydref

I ddathlu Diwrnod Bwyd y Byd byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ledled y DU ac ar-lein ar ac o gwmpas 16 Hydref. O rannu bwyd yng Ngogledd Orllewin Lloegr, sgwrs ar-lein 3 chwrs yng Nghymru a chwilota yn y De Orllewin. Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn rwydweithio ar-lein dros ginio i bobl ledled y DU ymuno ddydd Gwener 15 Hydref. Cadwch eich llygaid wedi'u plicio gan y byddwn yn eu rhannu i gyd yn fuan.

26 Hydref, 7.30pm

Ymunwch â'r Rhwydwaith Lles (NOW) a Chymunedau Eden Project ar gyfer y digwyddiad olaf yn y gyfres, 'Oes Rhaid i Fywydau Da Gostio'r Ddaear?' Er bod rhai camau pwysig y gallwn eu cymryd ar lefelau personol a chymunedol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, mae'n amlwg bod angen newid mwy a systemig hefyd i'n galluogi i newid yr argyfwng hinsawdd byd-eang presennol. Beth yw'r newidiadau systemig sydd eu hangen i gefnogi lles pobl, y planed a chenedlaethau'r dyfodol? 

Cofrestrwch am ddim yma.