Beth sy’n digwydd ym mis Hydref?

Diwrnod Gwneud Rhywbeth Caredig

5 Hydref

O bethau bach i bethau mawr, beth am wella diwrnod rhywun trwy wneud rhywbeth caredig: rhowch ganmoliaeth i gynorthwyydd siop prysur neu prynwch goffi i rywun. Byddwch yn siŵr o roi gwên ar eu hwynebau.

7-8 Hydref

Mae Fun Palaces yn ymgyrch barhaus sy’n cefnogi diwylliant yng nghalon pob cymuned, gyda phenwythnos blynyddol yn llawn digwyddiadau celfyddydol a gwyddonol, wedi eu creu gan, ar gyfer, a gyda, phobl leol.

10 Hydref

Diwrnod i feddwl am iechyd meddwl a sut gallwch ysgogi pobl eraill i wneud yr un peth.

Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth

22 Hydref

Yn wreiddiol, roedd hyn yn draddodiad Americanaidd, ac mae’n annog pobl i wirfoddoli yn y gymuned i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.   

7 Hydref

Os ydych chi erioed wedi cynnal Cinio Mawr, byddem wrth ein bodd i’ch gwahodd i ddigwyddiad anffurfiol am ddim i sgwrsio am sut aeth gyda phobl o bob cwr o Gymru a oedd hefyd wedi cynnal Cinio Mawr. Hoffem i chi rannu eich straeon am yr uchafbwyntiau a'r pethau na aeth mor dda, pa mor hawdd neu nerfus oeddech chi, am unrhyw drychinebau tywydd neu gacennau neu am y gwahaniaeth mae wedi gwneud i'ch cymdogion, eich stryd neu'ch cymuned.

Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i gwrdd â'n rhwydwaith o bobl gyffredin sy'n gwneud pethau anhygoel lle maen nhw'n byw. Gall hyn fod yn gyfle i rannu syniadau a sgiliau, neu le i'ch ysbrydoli ar ffyrdd eraill y gallwch chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned chi.