Beth sy’n digwydd ym mis Gorffennaf?

15 Gorffennaf, 7pm

Pan rydym yn frwdfrydig dros rywbeth, rydym eisiau i bawb fod yn rhan ohono! Ac os ydych chi'n cychwyn prosiect cymunedol, mae'n hanfodol. Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn, byddwn yn siarad am sut i ddod â phobl gyda chi - sut i ledaenu eich brwdfrydedd, i gyffroi pobl eraill am eich cynlluniau a'u helpu i feddwl sut i gymryd rhan.

12-21 Gorffennaf

Mae Wythnos Caru Parciau yn llwyfan i filoedd o bobl sy’n caru parciau i ddod at ei gilydd yn nathliad mwyaf y DU o fannau gwyrdd. Dewch â phicnic a threuliwch ddiwrnod yno gyda’ch cymdogion.

30 Gorffennaf

Mae cyfeillgarwch yn rhan bwysig o’n bywydau ac yn gwneud i ni deimlo’n werthfawr. Cymerwch amser i werthfawrogi eich cyfeillion, a beth am estyn llaw i greu cyfeillgarwch newydd heddiw?

Covid Community Spirit banner

30 Gorffennaf

Byddai'r mwyafrif ohonom yn hoffi gweld cefn Covid19, ac er bod dim amheuaeth o'r effaith negyddol mae'r pandemig wedi cael ar unigolion a chymunedau, mae hefyd yn amlwg bod ein cymunedau wedi gweld cynnydd mewn ysbryd cymunedol ers mis Mawrth diwethaf. Yn y sesiwn rhyngweithiol hwn byddwn yn siarad am y pethau cadarnhaol a fyddai, o bosib, heb ddigwydd yn ein cymunedau heb argyfwng Covid ac yn trafod sut gallwn ni gadw gafael ar y teimladau cadarnhaol hynny i gefnogi ein cymunedau.