Beth sy’n digwydd ym mis Awst?

5 Awst

Diwrnod cenedlaethol chwarae yn y DU, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Mercher cyntaf mis Awst, fel arfer. Mae chwarae yn bwysig mewn sawl ffordd – i oedolion yn ogystal â phlant. Gall cymunedau ddathlu’r Diwrnod Chwarae mewn unrhyw ffordd o’u dewis. Trefnwch ddigwyddiad mewn parc neu leoliad agored, caewch eich ffordd neu chwaraewch yn eich gardd gefn. 

12 Awst

Cymerwch eiliad i ddathlu’r cyfraniad gall pobl ifanc ei wneud wrth siapio ein dyfodol, a chanolbwyntio ar sut gall cymunedau gefnogi a datblygu potensial pobl ifanc.